RODZINA

 
SŁOWNIK TEMATYCZNY JĘZYKA WŁOSKIEGO

RODZINACzłonkowie rodziny:


la madre – matka

la mamma – mama


il padre – ojciec

il papa’ – tata


il figlio – syn

la figlia – córka


il fratello – brat

la sorella – siostra


la sorellastra – siostra przyrodnia

il fratellastro – brat przyrodni


la nonna – babcia

il nonno – dziadek

i nonni – dziadkowie

il bisnonno – pradziadek

la bisnonna – prababcia


lo zio – wujek

la zia – ciocia


il cugino – kuzyn

la cugina – kuzynka


il cognato – szwagier

la cognata – szwagierka


il genero – zięć

la nuora – synowa


il suocero – teść

la suocera – teściowa


il padrino – ojciec chrzestny

la madrina – matka chrzestna


INNE WYRAŻENIA:


il matrimonio – małżeństwo

la coppia di fatto – konkubinat

 

la famiglia con piu’ figli – rodzina wielodzietna

il figlio unico – jedynak

il figlio adottivo – dziecko przybrane

i gemelli, le gemelle – bliźniaki, bliźniaczki

 

la casa famigliare – dom rodzinny

la famiglia lontana – daleka rodzina

 

gli antenati – przodkowie

il parente / i parenti- krewny, krewni

il parente stretto – bliski krewny