Futuro anteriore – czas przyszły uprzedni

Futuro anteriore to czas przyszły uprzedni. W języku włoskim do wyrażania czynności przyszłych mamy jeszcze do dyspozycji omówiony wcześniej futuro semplice – czas przyszły prosty.

Futuro anteriore

Powiedzmy, że planujemy dwa przyszłe zdarzenia. Jedno będzie zależne od drugiego. Coś się zdarzy, coś zrobimy, ale po tym jak coś co to warunkuje zdarzy się wcześniej. Powiedzmy, że jesteś na ostatnim roku studiów i myślisz o przyszłości, o tym co zrobisz potem. Kiedy już precyzujesz swoje plany, mówisz: Kiedy skończę studia, wyjadę na rok do Włoch. Mamy więc dwa przyszłego wydarzenia, ale aby wyjazd do Włoch doszedł do skutku, to najpierw musisz skończyć studia. Pierwszą czynność, czyli ukończenie studiów opiszemy właśnie za pomocą futuro anteriore. Jest jeszcze jedno ciekawe zastosowanie tego czasu, ale o tym w dalszej części artykułu.

Jak tworzymy futuro anteriore

Avere lub essere w formie czasu przyszłego + participio passato czasownika głównego = futuro anteriore.

Jeśli nie pamiętasz jak tworzymy participio passato oraz jakie czasowniki łączą się z czasownikiem posiłkowym essere, a jakie z avere, to spójrz na wpis o passato prossimo.

AVERE
jaavròfinito, bevuto, capito, itp.
tyavraifinito, bevuto, capito
on, onaavràfinito, bevuto, capito
myavremofinito, bevuto, capito
wyavretefinito, bevuto, capito
oniavrannofinito, bevuto, capito
ESSERE
jasaròtornato/a, arrivato/a, itp.
tysaraitornato/a, arrivato/a
on, onasaràtornato/a, arrivato/a
mysaremotornati/e, arrivati/e
wysaretetornati/e, arrivati/e
onisarannotornati/e, arrivati/e

Tak jak w innych czasach złożonych, gdy czasownikiem posiłkowym jest essere, musimy uzgodnić końcówkę imiesłowu biernego z podmiotem zdania.

Czas przyszły uprzedni

Nazwa tego czasu dużo mówi nam o jego zastosowaniu. Futuro anteriora – czas przeszły uprzedni, czyli coś co zdarzyło się wcześniej. Mamy dwa przyszłe wydarzenia, z których jedno odbędzie się wcześniej od drugiego. Drugie zdarzenie jest uwarunkowane wystąpieniem pierwszego.

Czynność, która odbędzie się jako pierwsza jest wyrażana w futuro anteriore, a druga w futuro semplice.

FUTURO ANTERIOREFUTURO SEMPLICE
1 wydarzenie2 wydarzenie
Quando avrò finito gli esami,farò un viaggio intorno al mondo.
Appena sarò tornata,ti chiamerò.
Dopo che avrò visto un film,andrò a letto.
Appena sarò arrivato a casa,comincerò a studiare.

Możemy również zmienić szyk zdania, ale zawsze pierwsza czynność wyrażana jest w futuro anteriore, a druga w futuro semplice.

FUTURO SEMPLICEFUTURO ANTERIORE
2 wydarzenie1 wydarzenie
Farò un viaggio intorno al mondoquando avrò finito gli esami.
Ti chiameròappena sarò tornata a casa
Andrò a letto dopo che avrò visto un film.
Comincerò a studiareappena sarò arrivato a casa.

Wyrażenie przypuszczenia odnoszącego się do przeszłości.

Futuro semplice używaliśmy do wyrażania przypuszczenia dotyczącego przyszłości, natomiast futuro anteriore może służyć do wyrażania przypuszczenia, ale dotyczącego przeszłości.

Użyjemy futuro anteriore, kiedy będziemy chcieli wyrazić niepewność, co do zdarzeń w przeszłości. Coś się prawdopodobnie zdarzyło, coś prawdopodobnie miało miejsce, ale nie mamy co do tego pewności.

Na koniec podsumujmy najważniejsze informacje:

✔️ opisuje pierwszą z dwóch następujących po sobie czynności przyszłych

✔️ wyraża przypuszczenie odnoszące się do przeszłości

✔️ tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego essere lub avere w formie czasu przyszłego i participio passato czasownika głównego

✔️ często używamy go z takimi określeniami czasu, takimi jak: dopo che, (non) appena, quando

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *