Futuro anteriore – czas przyszły uprzedni

W języku włoskim do wyrażania czynności przyszłych mamy do dyspozycji dwa czasy:

  • futuro anteriore – czas przyszły uprzedni

Co musisz wiedzieć o futuro anteriore:

✔️ opisuje pierwszą z dwóch następujących po sobie czynności przyszłych

✔️ wyraża przypuszczenie odnoszące się do przeszłości

✔️ tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego essere lub avere w formie czasu przyszłego i participio passato czasownika głównego

✔️ często używamy go z takimi określeniami czasu, takimi jak: dopo che, (non) appena, quando

Avere lub essere w formie czasu przyszłego + participio passato czasownika głównego = futuro anteriore.

Jeśli nie pamiętasz jak tworzymy participio passato oraz jakie czasowniki łączą się z czasownikiem posiłkowym essere, a jakie z avere, to spójrz na wpis o passato prossimo.

AVERE
jaavròfinito, bevuto, capito, itp.
tyavraifinito, bevuto, capito
on, onaavràfinito, bevuto, capito
myavremofinito, bevuto, capito
wyavretefinito, bevuto, capito
oniavrannofinito, bevuto, capito
ESSERE
jasaròtornato/a, arrivato/a, itp.
tysaraitornato/a, arrivato/a
on, onasaràtornato/a, arrivato/a
mysaremotornati/e, arrivati/e
wysaretetornati/e, arrivati/e
onisarannotornati/e, arrivati/e

Tak jak w innych czasach złożonych, gdy czasownikiem posiłkowym jest essere, musimy uzgodnić końcówkę imiesłowu biernego z podmiotem zdania.

Czynność przyszła, która odbędzie się przed inną czynnością przyszłą.

Czasu futuro anteriore używamy, gdy mówimy o dwóch przyszłych wydarzeniach, z których jedno odbędzie się wcześniej od drugiego. Drugie zdarzenie jest uwarunkowane wystąpieniem pierwszego.

Czynność, która odbędzie się jako pierwsza jest wyrażana w futuro anteriore, a druga w futuro semplice.

Quando avrò finito l’università, farò un viaggio intorno al mondo. Kiedy skończę studia, pojadę w podróż dookoła świata.

Appena sarò tornata, ti chiamerò. Jak tylko wrócę, zadzwonię do ciebie.

Dopo che avrò visto un film, andrò a letto. Jak obejrzę film, pójdę spać.

Appena sarò arrivato a casa, comincerò a studiare. Jak tylko wrócę do domu, zacznę się uczyć.

FUTURO ANTERIOREFUTURO SEMPLICE
1 wydarzenie2 wydarzenie
Quando avrò finito gli esami,farò un viaggio intorno al mondo.
Appena sarò tornata,ti chiamerò.
Dopo che avrò visto un film,andrò a letto.
Appena sarò arrivato a casa,comincerò a studiare.

Możemy również zmienić szyk zdania, ale zawsze pierwsza czynność wyrażana jest w futuro anteriore, a druga w futuro semplice.

FUTURO SEMPLICEFUTURO ANTERIORE
2 wydarzenie1 wydarzenie
Farò un viaggio intorno al mondoquando avrò finito gli esami.
Ti chiameròappena sarò tornata a casa
Andrò a letto dopo che avrò visto un film.
Comincerò a studiareappena sarò arrivato a casa.

Wyrażenie przypuszczenia odnoszącego się do przeszłości.

Futuro semplice używaliśmy do wyrażania przypuszczenia dotyczącego przyszłości, natomiast futuro anteriore może służyć do wyrażania przypuszczenia, ale dotyczącego przeszłości.

Użyjemy futuro anteriore, kiedy będziemy chcieli wyrazić niepewność, co do zdarzeń w przeszłości. Coś się prawdopodobnie zdarzyło, coś prawdopodobnie miało miejsce, ale nie mamy co do tego pewności.

Che disordine! Ci sarà stato qualcuno. Co za bałagan! Ktoś tu chyba był.

Che ora sarà stata quando è uscito? Która to była godzina, kiedy wyszedł?

Avrà avuto da fare, per questo non è venuto. Chyba był zajęty, dlatego nie przyszedł.

Avrà capito che l’appuntamento era alle tre? Chyba zrozumiał, że spotkanie było o trzeciej?

Jeśli skorzystałeś z tego artykułu i uważasz, że nasza pomoc językowa jest cenna, to pomóż nam dotrzeć do innych osób zainteresowanych nauką języka włoskiego.

Wystarczy, że podzielisz się tym postem lub innymi artykułami ze znajomymi lub w mediach społecznościowych. Zbudujmy razem społeczność osób, którzy chcą dobrze poznać język włoski!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *