Czasownik andare vs. venire

Czasownik andare i czasownik venire są bardzo podobne w swoim znaczeniu. Oba oznaczają ruch w jakimś kierunku.

Ich podobieństwo sprawia, że często osoby początkujące nie potrafią dokonać właściwego wyboru i zrozumieć kiedy zastosować jeden z nich.

Pomimo podobnego znaczenia istnieje bowiem jedna istotna różnica w sposobie ich użycia. Ta różnica sprawia, że w danej sytuacji to właśnie ten, a nie inny czasownik jest właściwy.

odmiana andare, odmiana venire

Znaczenie czasowników andare i venire

Jak już wspomnieliśmy obu czasowników używamy na określenie ruchu w jakimś kierunku. Może to być ruch, przemieszczanie się w kierunku miejsca lub osoby.

Czasownik andare oznacza iść, jechać. Odmienia się nieregularnie i jest w pierwszej dziesiątce najczęściej używanych włoskich czasowników.

Czasownik venire oznacza przyjść, przyjeżdzać, przychodzić i również odmienia się nieregularnie.

Gdzie zatem różnica?

Wyobraźmy sobie dwóch znajomych, którzy spotykają się przypadkiem na ulicy i jeden z nich pyta:

Dove vai? Gdzie idziesz?

Vado al bar a prendere un caffè. Vieni anche tu? Idę do baru na kawę. Idziesz też?

Dlaczego w pytaniu: Dove vai? i w odpowiedzi: Vado al bar, zastosowano czasownik andare?

A z kolei w kolejnym pytaniu: Vieni anche tu? dlaczego użyto czasownika venire?

Czasownika venire i jego zastosowanie

Rozwiązanie zagadki można wyjaśnić za pomocą słowa klucza – raggiungere, co możemy przetłumaczyć jako dołączyć.

Użyjemy go zapraszając kogoś i w odpowiedzi na czyjeś zaproszenie, aby znaleźć się gdzieś w jakimś miejscu lub z kimś.

Czy dołączysz do mnie tam dokąd idę, będę lub właśnie jestem? Dołączę do ciebie, przyjdę tam gdzie jesteś. Nie, nie dołączę do ciebie, nie przyjdę tam gdzie jesteś.

Jedna z osób mówi do drugiej:

Ho fame. Andiamo a mangiare al bar? Jestem głodny. Idziemy zjeść do baru?

W tym przypadku jedna osoba zaprasza drugą do wspólnego pójścia do baru.

Ho fame. Vado a mangiare al bar. Vieni anche tu? Jestem głodny. Idę zjeść do baru. Idziesz też?

Jedna z osób mówi, że idzie do baru i pyta drugą czy do niego dołączy. Jeśli nie dołączy to on i tak pójdzie do baru.

Spójrzmy na kilka innych przykładów:

Dove vai? Gdzie idziesz?

Vado da Marco e dopo andiamo al cinema. Vieni anche tu? Idę do Marka, a potem idziemy do kina. Idziesz też? =dołączysz do nas?

Domani andiamo al lago. Vieni con noi? Jutro jedziemy nad jezioro. Pojedziesz z nami? =dołączysz do nas?

Sei pronto? Si, vengo subito. Jesteś gotowy? Tak, zaraz przyjdę. = zaraz do ciebie dołączę

Maria ha appena telefonato: viene anche lei. Właśnie dzwoniła Laura: Ona też przyjdzie. =dołączy do nas

Vieni con me al cinema stasera? Pójdziesz ze mną dziś wieczorem do kina? = dołączysz do mnie?

Stasera vado da Marco. Vieni con me? Dziś wieczorem idę do Marka. Idziesz ze mną? =dołączysz do mnie?

Quando vengono Laura e Paolo? Kiedy przyjdą Laura i Paweł? = dołączą do nas

Non vengono perchè Laura non sta bene. Nie przyjdą, bo Laura źle się czuje. = nie dołączą do nas

Che fai domani? Vieni al mare? Co jutro robisz? Przyjdziesz nad morze? = ja tam będę, dołączysz do mnie?

Che fai domani? Andiamo al mare? Co jutro robisz? Idziemy nad morze? = pójdziemy razem?


Andare i venire z przyimkami

Często w przypadku miejsc czasowniki te łączą się z przyimkiem a lub in ( o wyborze właściwego przyimka wkrótce pojawi się osobny wpis). Jeśli dotyczą osoby to łączą się z przyimkiem da.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *