Zaimki osobowe. Gramatyka języka włoskiego.


ZAIMKI OSOBOWE 

Zaimki osobowe w języku włoskim to pronomi personaliZaimki te mogą występować:

  • w mianowniku (Kto? Co?)
  • w celowniku (Komu? Czemu?)
  • w bierniku (Kogo? Co?).

Dzielą się również na akcentowane i nieakcentowane.


ZAIMKI OSOBOWE W MIANOWNIKU
Zaimki osobowe w mianowniku  występują w funkcji podmiotu, a mówiąc prościej, zastępują podmiot. Podmiot to  rzeczownik (osoba, zwierzę, przedmiot).
Anna abita a Varsavia. Anna mieszka w Warszawie. Podmiotem jest tu Anna.
Kiedy nie chcemy używać imienia, bo na przykład już je wcześniej wspomnieliśmy, możemy je zastąpić zaimkiem osobowym lei – ona. 
Lei abita a Varsavia. Ona mieszka w Warszawie.


 
Forma grzecznościowa trzeciej osoby liczby mnogiej Loro jest formą rzadko używaną, spotkamy się z nią raczej tylko w sytuacjach bardzo formalnych. Potocznie używana jest forma voi – wy.
Kolejną istotną informacją jest opuszczanie zaimka osobowego w dwóch pierwszych osobach (ja, ty). Powiemy zatem: Vado al cinema (Idę o kina),  a nie: Io vado al cinema (Ja idę do kina). Identycznie jak postępujemy w języku polskim.
Istnieją jednak sytuacje w których zaimek osobowy może zostać użyty w dwóch pierwszych osobach. Mianowicie, gdy chcemy szczególnie podkreślić osobę, która  wykonuje daną czynność.Możemy zatem powiedzieć: Io vado al cinema – chcąc podkreślić, że Ja idę do kina (a Ty rób co chcesz).


ZAIMKI OSOBOWE W JĘZYKU LITERACKIM

Język literacki charakteryzuje się użyciem specyficznych dla niego zaimków osobowych. Czytając literaturę na pewno się z nimi spotkacie.
W liczbie pojedynczej w rodzaju męskim na określenie mężczyzny używany jest zaimek egli, a przy określaniu zwierzęcia lub przedmiotu używany jest zaimek esso.
W rodzaju żeńskim, kobieta to  ella, a zwierzę czy przedmiot określimy zaimkiem essa.
W liczbie mnogiej rodzaj męski to essi (oni)a rodzaj żeński to esse (one).
Zestawmy je razem:


Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *