Kategoria: GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Liczebnik – gramatyka języka włoskiego

Liczebnik główny – l’aggettivo numerale Liczebnik główny zapisujemy  jako jeden wyraz, a akcent pada przeważnie na przedostatnią sylabę ( w innych przypadkach akcentowane sylaby zostały zaznaczone kolorem).  Poniżej zamieszczamy włoskie liczebniki...

Przymiotniki włoskie bello i buono

Poznaliśmy już przymiotniki włoskie i sposób ich odmiany. Dzisiaj poznamy znaczenie i specyficzną odmianę, którą charakteryzują się dwa przymiotniki: bello (piękny/a, ładny/a, przystojny/a) i buono (dobry/a). PRZYMIOTNIK BELLO – ODMIANA   Bello jest jednym...

Przymiotnik – aggettivo qualificativo. Gramatyka włoska

PRZYMIOTNIK W języku włoskim występują dwa rodzaje przymiotników: qualificativi i determinativi. W dzisiejszym poście omówimy  grupę pierwszą. Aggettivo qualificativo, to przymiotnik, który: podobnie jak w języku polskim, używany jest do określania rzeczownika, charakteryzuje jego...

Czasowniki modalne w języku włoskim

Czasowniki modalne potere, volere i dovere, czyli móc, chcieć i musieć. Czasowniki modalne oznaczają czasowniki pomocnicze. W języku włoskim czasowniki modalne rzadko są używane samodzielnie, ponieważ ich obecność niejako wymusza użycie...

Liczba mnoga rzeczowników w języku włoskim

Liczba mnoga rzeczowników w języku włoskim powstaje w sposób regularny poprzez przyjęcie odpowiedniej dla danego rodzaju końcówki. Choć trzeba nadmienić, że istnieje oprócz tego grupa rzeczowników tworzących liczbę mnogą w sposób...

Rodzajnik określony w języku włoskim

    RODZAJNIK OKREŚLONY W JĘZYKU WŁOSKIM Znamy już formy rodzajnika nieokreślonego, a dziś poznamy formy rodzajnika określonego. Rodzajnik określony:: służy do określenia rodzaju rzeczownika (czy jest on rodzaju męskiego, czy żeńskiego).  Rzeczowników...

Rodzajnik nieokreślony w języku włoskim

Rodzajnik nieokreślony, to po włosku l’articolo indeterminativo, ponadto wyróżniamy jeszcze rodzajnik określony oraz rodzajnik cząstkowy. Do czego służy rodzajnik nieokreślony W języku włoskim rodzajnik służy do określania rodzaju rzeczownika w związku...

Pronomi personali – zaimki osobowe

Pronomi personali to zaimki osobowe. Zacznijmy jednak od tego czym są zaimki? Odpowiedź sugeruje nam już sama nazwa zaimek – za imię. Zastępuje zatem rzeczownik – osobę lub rzecz. W rzeczywistości zaimek...

Odmiana czasowników nieregularnych

Odmiana czasowników nieregularnych oraz omówienie ich zastosowania to temat dzisiejszego wpisu. Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie: jaka jest różnica pomiędzy czasownikami regularnymi a nieregularnymi? Różnica polega na sposobie ich odmiany....