Kategoria: GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Co oznacza słówko mica?

Co oznacza słówko mica? Czy macie czasem wątpliwości jak je właściwie przetłumaczyć? Jakie jest jego zastosowanie? Czy jest ono dialektalne i lepiej go unikać, czy też można się nim posługiwać bez...

Imperfetto – czas przeszły niedokonany

Imperfetto, to czas przeszły niedokonany. Co to oznacza? Otóż używamy go, aby wyrazić czynności niedokonane, czyli takie które nie mają ściśle określonego zakończenia. Nie wiemy, czy się zakończyły czy nie, bo...

Futuro anteriore – czas przyszły uprzedni

Futuro anteriore to czas przyszły uprzedni. W języku włoskim do wyrażania czynności przyszłych mamy jeszcze do dyspozycji omówiony wcześniej futuro semplice – czas przyszły prosty. Futuro anteriore Powiedzmy, że planujemy dwa...

Futuro semplice – czas przyszły prosty

Futuro semplice Futuro semplice (czas przeszły prosty) to jeden z dwóch włoskich czasów, których używamy do opisywania przyszłości. Drugim z nich jest futuro anteriore ( czas przeszły uprzedni).  Dzisiaj poznamy pierwszy z nich....

Passato prossimo – czas przeszły dokonany

W języku włoskim dla wyrażenia czynności przeszłych dokonanych mamy do dyspozycji dwa czasy: passato prossimo i passato remoto. Decyzja, którego z nich użyć zależy od związku opisywanej czynności z teraźniejszością. Jeśli...

Czasowniki zwrotne w języku włoskim

Czasowniki zwrotne w języku włoskim. Verbi riflessivi. Czasowniki zwrotne określają czynność, którą podmiot wykonuje sam w stosunku do siebie. Np. mi lavo / myję się W języku włoskim oprócz strony czynnej,...

Liczebnik – gramatyka języka włoskiego

Liczebnik główny – l’aggettivo numerale Liczebnik główny zapisujemy  jako jeden wyraz, a akcent pada przeważnie na przedostatnią sylabę ( w innych przypadkach akcentowane sylaby zostały zaznaczone kolorem).  Poniżej zamieszczamy włoskie liczebniki...