Kategoria: GRAMATYKA

Gramatyka języka włoskiego. Wszystkie najważniejsze zagadnienia wraz z przykładami i odmianami.

0

Imperfetto – czas przeszły niedokonany

Imperfetto, to czas przeszły niedokonany. Co to oznacza? Otóż używamy go, aby wyrazić czynności niedokonane, czyli takie które nie mają ściśle określonego zakończenia. Nie wiemy, czy się zakończyły czy nie, bo...

0

Futuro anteriore – czas przyszły uprzedni

W języku włoskim do wyrażania czynności przyszłych mamy do dyspozycji dwa czasy: futuro semplice – czas przyszły prosty futuro anteriore – czas przyszły uprzedni Co musisz wiedzieć o futuro anteriore: ✔️...

0

Pronomi diretti – zaimki dopełnienia bliższego

ZAIMKI OSOBOWE Zacznijmy od przypomnienia, że zaimki osobowe odmieniają się przez osobę, rodzaj oraz liczbę. Rozróżniamy: –zaimki osobowe w mianowniku –zaimki osobowe w celowniku -zaimki osobowe w bierniku -zaimki osobowe akcentowane...

0

Futuro semplice – czas przyszły prosty

Porozmawiajmy o przyszłości… W języku włoskim istnieją dwa czasy, których używamy do opisywania przyszłości: futuro semplice (czas przeszły prosty) i futuro anteriore ( czas przeszły uprzedni).  Dzisiaj poznamy pierwszy z nich. Za...

1

Passato prossimo – czas przeszły dokonany

W języku włoskim dla wyrażenia czynności przeszłych dokonanych mamy do dyspozycji dwa czasy: passato prossimo i passato remoto. Decyzja, którego z nich użyć zależy od związku opisywanej czynności z teraźniejszością. Jeśli...

0

Czasowniki zwrotne w języku włoskim

VERBI RIFLESSIVI – CZASOWNIKI ZWROTNE W języku włoskim oprócz strony czynnej, gdzie podmiot jest wykonawcą czynności (Nicola mangia il pane – Nicola je chleb) i biernej kiedy to  podmiot jest przedmiotem czynności (Il...

0

Liczebnik – gramatyka języka włoskiego

Liczebnik główny –  l’aggettivo numerale.    Poniżej zamieszczamy włoskie liczebniki główne do 20 i pełne dziesiątki. Na ich bazie będziemy w stanie utworzyć każdą liczbę!  Liczebniki główne zapisujemy  jako jeden wyraz,...

0

Przymiotniki włoskie bello i buono

Poznaliśmy już przymiotniki włoskie i sposób ich odmiany. Dzisiaj poznamy znaczenie i specyficzną odmianę, którą charakteryzują się dwa przymiotniki: bello (piękny/a, ładny/a, przystojny/a) i buono (dobry/a). PRZYMIOTNIK BELLO – ODMIANA   Bello jest jednym...